МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Официјална посета на делегација од Општина Виница на збратимената Општина Орхангази, Република Турција - страна 3

Индекс на артикл

Вториот ден попладне посетивме уште едно средно училиште во Орхангази Анадолу Уретмен во кои се спремаат кадри избрани на конкурс за наставници и кое се наоѓа во нова современа населба на ридот во Орхангази.Таму се оствари средба со директорот г-дин Осман Ајдемир, наставници и ученици каде се разменија искуства и практики за нивната работа и настава во училиштето. се разгледаа кабинети за настава и се разменија идеи за проекти за идна соработка.

Третиот ден имавме прием кај Градоначалникот г-дин Исмаил Тартар во општинската зграда во Орхангази каде сите од делегазијата добивме подароци и бевме многу топло пречекани од него и неговите соработници.

Потоа се посети канцеларијата на директорот за образование на Орхангази, г-дин Неџметтин Шахин кој се обрати на делегацијата од Општина Виница и мегу другото истакна дека многу се радува на тоа што сме во нивниот град каде исто така по протоколот имаше прием од страна на Кајмакамот на Орхангази, г-дин Мустафа Селман Јурдаер кој е назначен од Владата на Р.Турција како најважна и најмоќна политичка личност за Орхангази.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk