МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Официјална посета на делегација од Општина Виница на збратимената Општина Орхангази, Република Турција - страна 4

Индекс на артикл

Од страна на Кајмаканот на Орхангази бевме пречекани со познатиот турски чај и ни беа доделени лично од него поклони за пријателство и соработка.

На него му беше врачена усна покана од името на Градоначалникот на Општина Виница, г-дин Емил Дончев за посета на Виница а тој со огромно задоволство ја прифати со желби за поголема и продлабочена меѓународна соработка во иднина на полето на образованието , културата и бизнисот со Општина Виница, Р.Македонија.

Потоа бевме многу срдечно и гостопримиво пречекани во клубот на нашите иселеници во Орхангази во македонското Хуријет маало каде бевме примени од директорот на агенцијата на иселеници од Балканот за Општина Орхангази г-дин Али Дурмуш.Од страна на нашата делегација, директорот на гимназијата им подари Македонско знаме за спомен од нашата посета а тие ни подарија Турско знаме во знак на големото пријателство со Турскиот народ.

Во тоа маало живеат околу 2000 Македонци кои потекнуваат од нашата општина (Градец, Блатец, Липец, Пеклани, Трсино). Попладне за време на посетата се организираше посета на градот Бурса со неговите историски и културни знаменитости како што е Топане и гробовите на првите султани на Отоманската империја султаните Осман Гази и Орхан Гази со нивните фамилии, една од најстарите џамии во Турција (Улу Џамија), Капали чаршија, безистенот со продавници на рачни ракотворби и City Mall - Анатолиум).
Последниот ден во Орхангази преставниците од Општина Виница заедно со Директорот на ЈКП „Солидарност„ имаа посета на полициската станица на Орхангази, четири приватни компании од различни дејности (производство на земјоделска механизазија, производство на бетонски елементи, текстилна компанија за производство на акрилно предиво, производство на мермер и керамички плочки и разни видови на камени плочи) и како најзначајна од сите беше посетата на стопанската комора на Орхангази каде имавме работна средба со неколку нејзини членки и по презентација на економските можности за соработка се договори посета на делегација на турски бизнисмени на Општина Виница со цел нивно инвестирање во нашата опшптина и јакнење на бизнис соработката помеѓу компании од градовите Виница и Орхангази.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk