МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Официјална посета на делегација од Општина Виница на збратимената Општина Орхангази, Република Турција - страна 5

Индекс на артикл

Турските фирми искажаа голем интерес за посета на Македонија и Општина Виница и се надеваат дека со Градоначалникот Емил Дончев на чија иницијатива ќе се организира нивната посета во Виница ќе се отворат нови можности за соработка во текстилната, автомобилската, машинската, градежната, прехрамбената индустрија, агробизнисот, хотелиерството и спа туризмот за што веќе е во завршна фаза изработката на Урбанистичкиоп план за „Топлички рид„ во непосредна близина на Виница и можност за искористување на геотермалните води за бањски туризам и оранжериско производство.Турските локални медиуми постојано ги следеа нашите активности и имаше голем број на написи во локалните весници „Лидер„ и „Гунџел„ за посетата на делегацијата на Општина Виница на Орхангази. Последниот ден од престојот во Турција беше предвиден за Истанбул со посета на културно историски и туристички атракции Бајазит џамија, Капали чаршија и Аја Софија.

Меѓународнота соработка на Општина Виница со повеќе општини од разни држави значи многу за нејзиниот развој на секое поле и секако подобрување во нејзината отвореност кон нови предизвици и воведување на успешни практики од други земји и народи се со цел осовременување и економски развој на општина Виница за подобрување на социо-економска благосостојба на сите граѓани.

Подготвиле:
Вики Симова, советник за меѓународна соработка и ЕУ интеграции
Валентина Манчевска, соработник за образование

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk