МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Градоначалник Емил Дончев

Општи Генералии
Роден е на 05.03.1974 год. во Штип. Основното образование го завршува во Виница, а средно економско во Кочани. Дипломира на Економскиот факултет во Скопје во 1998 година на отсекот менаџмент.

Работни ангажмани
- Во Декември 2001 година се вработува во ЈП Македонски шуми - подружница Виница, каде работи како референт за план и анализа и раководител до 2006 година.

- Во Октомври 2006 година е именуван во Владата на Република Македонија за Директор на Државниот комунален инспекторат во состав на Министерството за транспорт и врски.
- Во Јануари 2008 година е именуван за раководител на Даночното одделение во УЈП во Виница.
- Во Април 2009 година стапува на функцијата Градоначалник на Општина Виница.

Политички ангажман
Член на ВМРО-ДПМНЕ Виница од 1997 година.

Фамилијарен статус
Оженет е и татко на две малолетни деца.

Други професионални способности
Поседува сертификат од Првата политичка академија организирана од ВМРО - ДПМНЕ и Конрад Аденауер.
Исто така има сертификати од учество на разни семинари во организација на Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Министерство за животна средина итн.

Сопствена перцепција
За себе смета дека е личност со добри организациски и комуникациски способности, способен за тимска и лидерска работа, со чувство за одговорност, совесност и ефикасност во извршување на задачите.

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk