МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Контакт

Користете ја оваа форма само во случај кога во десниот долен ќош на веб страната го нема балончето „Прашања?“, бидејки многу ретко ја проверуваме.

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
телефон/факс: 033 361-945

Општина Виница
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk