Напишете порака на членовите на советот на Општина Виница
Кликнете на името на советникот!
Горан Ѓорѓиев
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Миле Петков
коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Тони Велков
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Благица Андонова
коалиција ВМРО- ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Соња Ѓорѓиева
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Дарко Јангелов
коалиција ВМРО- ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Стојанчо Лазаров
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Оливер Тренчовски
коалиција ВМРО- ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Јасминка Петрова
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Зоки Филипов
коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Риза Салиов
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Билјана Иванова
коалиција ВМРО-ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Биљана Манасиева
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Филип Даневски
коалиција ВМРО- ДПМНЕ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака:
Стојанче Ѓорѓиев
коалиција СДСМ
Внесете го вашиот mail:
Внесете ја вашата порака: