МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Ал- вини

Име на компанијата : Ал- вини

Дејност : Градежништво

Производи / услуги што ги нуди :
Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија и застаклување
Располага со :
- линија за производство на ПВЦ и алуминиумска сторалрија
- линија за производство и обработка на термопан стакло

Контакт информации :
Крушевска република 18
2130 Виница
Тел / факс ++389 (0) 33/363-198
Моб.++389(0) 71/213-198

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk