МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Спортска сала - Виница

Спортските објекти и сместувачките капацитети како и убаво уредениот град ја вбројува Виница како една од најдобрите спортски центри во нашата земја.
Градот дава можност за организација на големи спортски манифестации како и за подготовка на спортски екипи од највисок ранг. Овде можете да добиете информации за спортските објекти и сместувачките капацитети на Виница.

- Пуштена во употреба 23.05.2007 година;
- капацитет 1200 седишта;
- услови: 4 соблекувални со тушеви, подно и фен греење, вентилација;

Назад во менито Спортски комплекси

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk