МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Тениски терени и градски базент

Два тениски терени

Олимписки базент со стандардни димензии (долг 50m, широк 25m, длабочина 1.50m- 2.50m, филтри за прочистување на вода)

Назад во менито Спортски комплекси

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk