МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Спортска сала за подготовки Блатец

Спортска сала за подготовки Блатец

Назад во менито Спортски комплекси

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk