МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Јавна објава за издавање на паноа

Општина Виница распишува јавна објава за издавање под закуп на рекламни паноа на булевар Маршал Тито - Виница (вкупно 5 броја) за период од една година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk