МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Ромска советодавна група на граѓани

1. Годишна програма за работа на ромската советодавна група на граѓани   >>

2. Локален акционен план на Општина Виница во областа вработување, домување, образование, здравство и жената Ромка   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk