МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Одлука

за избор на кандидати по пат на интерен оглас. Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk