МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Општина Виница

Одлука 02-9 ЈОУ Библиотека Ванчо Прќе - Виница

за избор на кандидати за работно место библиотекарски помошник - два извршитела. Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk