МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Бизнис сектор

Сeкој правен субјект во Општина Виница може да биде промовиран на општинската веб страна, потребно е само да донесе општи генералии за фирмата и неколку слики.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk