МениВеб страни

Соработници

Известувања

Мобилност

Читај online

Спортски комплекси

Спортските објекти и сместувачките капацитети како и убаво уредениот град ја вбројува Виница како една од најдобрите спортски центри во нашата држава. Градот дава можност за организирање на големи спортски манифестации како и за подготовка на спортски екипи од највисок ранг.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk